Startsida
Heinrich Schütz
 Svenska Schütz-sällskapet 
Schütz- Gesellschaft
AKTUELLT
med recensioner
Lyssna
Kontakt
Länkar
Düben-databasen

Länkar på denna sida:
Recensioner
Information om
Schütz-sällskapet
Styrelsen
Årsmöten
Tidigare Schützhelger
samt repertoaren genom åren.
Arkiv
Aktuellt
(10 april 2018)
Schützfest i Uppsala Domkyrka den 25 - 27 maj 2018


Ja, nu får Schützsällskapets medlemmar samlas i Uppsala Domkyrka. Det blir den sista helgen i maj i år - alltså den 25 - 27 maj 2018. Det blir även årsmöte för vår musikförening denna helg i maj.
Under helgen får deltagarna studera in en repertoar som ska framföras vid en konsert i Uppsala domkyrka lördagen den 26 maj kl. 18.00 samt vid en högmässa kl. 11.00 på söndagen. Musikalisk ledare blir Milke Falck, organist och körledare i Uppsala domkyrka. Deltagarna i Schützhelgen får då sjunga tillsammans med Uppsala domkyrkokör.Välkommen med Din anmälan nedan senast den 11 maj d. å.!

Repertoaren blir som följer:
Preliminärt dagsprogram:
 • FREDAGEN DEN 25 MAJ
 • 13.00 Välkomstfika i Sångsalen, Domkyrkoplan 5
 • 13.30 Årsmöte i Sångsalen
 • 14.30 Repetition (endast tillresande) i Sångsalen
 • 16.30 Middag i Katedralkaféet
 • 18.00 - 21.00 Repetition i Domkyrkan tillsammans med Domkyrkokören och orkester
 • LÖRDAGEN DEN 26 MAJ
 • 10.00 Repetition (endast tillresande)
 • 12.30 Lunch i Katedralkaféet
 • 13.30 - 16.30 Generalrepetition i Domkyrkan
 • 18.00 Konsert i Domkyrkan
 • Därefter middag på Katedralkaféet
 • SÖNDAGEN DEN 27 MAJ
 • 09.00 Repetition
 • 11.00 Högmässa i Domkyrkan
 • Därefter kyrkkaffe

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften till denna begivenhet är 500 kr. Då ingår all mat för dagarna. Deltagande vid middagen på Katedralskaféet efter konserten på lördagskvällen meddelas på anmälan. Den betalas på plats. För de som ännu inte är medlemmar tillkommer 150 kr. Notera Ditt deltagande på anmälningsformuläret nedan! Vi ordnar festmiddagen!

Anmälan
Anmälan kan göras via formuläret nedan. Vi är tacksamma att få anmälan senast den 11 maj tillsammans med anmälningsavgiften. Betala till pg 47 89 10 - 3; Svenska Schütz-sällskapet.

Det är också möjligt att skicka anmälan till info@svenskaschuetz.se eller i ett vanligt brev till Svenska Schützsällskapet, c/o Ann-Cristine Lundquist, Täljstensvägen 4A, 752 40 Uppsala. Vi är då tacksamma om följande uppgifter lämnas: Namn, adress och mailadress, telefonnummer, vilken stämma du sjunger samt behov av ev. specialkost. Meddela också om du vill vara med på middagen på lördagskvällen och/eller högmässan på söndagen.

Anmälningsformulär till schützhelgen i Uppsala Domkyrka
25 - 27 maj 2018

Namn: Adress:
Postnummer: Ort:
E-post: Tel.nr:
Vilken körstämma sjunger Du?   sopran alt tenor bas
Jag har problem att ladda ner repertoarnoterna!
Deltager i festmåltiden på lördagskvällen.
Deltager i festgudstjänsten på söndagen kl 11.00.
Ev. matrestriktion.        

Ytterligare synpunkter:
    Hjärtligt välkommen till ännu en musikfestival i Heinrich Schütz anda!
Styrelsen för Svenska Schütz-sällskapet.* * *

Information om Schütz-sällskapet

Kära musikälskare!
Vad känner Du till om Svenska Schütz-sällskapet? Sällskapet arbetar för att sprida glädje genom utövande av tidig musik, främst av Heinrich Schütz och hans samtida.

Vi ordnar Schützhelger två gånger per år på olika ställen i landet; (Se under "Tidigare Schützhelger" överst till vänster på denna sida!) Vid dessa samlingar kan medlemmarna aktivt delta i förberett musicerande - även flerkörigt - med skickliga körer, musiker och dirigenter.

Programmet brukar också kunna erbjuda:
 • Orgelkonserter
 • Instrumentalmusik på tidstrogna instrument
 • Kvalificerade föreläsningar och
 • Besök i intressanta kulturmiljöer.
Vet du någon annan som kan vara intresserad, så berätta gärna om oss och denna hemsida med adress: www.svenskaschuetz.se/. Här ger vi fortlöpande information om vår verksamhet.
Vi vill slutligen be medlemmar som har e-post att lämna den till oss i styrelsen. Det skulle förenkla vår kommunikation väsentligt, och dessutom blir det billigare. Vår E-postadress är: info@svenskaschuetz.se


Medlemsavgift för år 2018
 • 250 kr. Avgiften gäller enskild person eller kollektivt för körgrupp. 100 kr för studerande och arbetslösa.
 • 475 kr (följer Eurokursen) för medlemskap i Svenska Schütz-sällskapet INKLUDERANDE Internationella Heinrich Schützgesellschaft. Vi ser till att Internationella Schütz-sällskapets årsbok levereras och administrerar kallelser till deras Schütz-fester.
 • Får vi lämna ett tips: Medlemskap i Schütz-sällskapet kan vara en välkommen present till någon intresserad i Din närhet!

Sätt in avgiften enligt uppgifterna nedan på pg 47 89 10-3 och ange namn, postadress och gärna e-mailadress, samt om inbetalningen inkluderar medlemskap i Internationella Schütz-sällskapet.
Det skulle spara mycket pengar för sällskapet om fler av medlemmarna använde e-post. Så om du gör det och är beredd att ta emot t.ex. inbjudningar till Schützhelger den vägen, ber vi dig anmäla din e-postadress till sällskapet under adress: info@svenskaschuetz.se

Hilding Egestål, ordförande

(Till toppen av denna sida!)
Nedan följer recensioner från nio tidigare schützfestivaler.
 • Linköpings Domkyrka, hösten 2017(Ann-Cristine Lundquist)
 • Umeå kyrka, våren 2017(Ann-Cristine Lundquist)
 • Nacka kyrka, Stockholm, hösten 2016 (Ann-Cristine Lundquist)Snabblänk.
 • Uddevalla kyrka, våren 2016 (Rolf Aronsson) Snabblänk.
 • Karlstad Domkyrka, hösten 2015 (Hilding Egestål) Snabblänk
 • Jönköpings Sofiakyrka, våren 2015 (Ann-Cristine Lundquist) Snabblänk
 • Skara Domkyrka hösten, 2014 (Bernt Bengtsson) Snabblänk
 • Örebro, hösten 2013 (Rolf Aronsson) Snabblänk
 • Odensala hösten, 2008 (Gunnar Englund) Snabblänk
Rapport från Schützhelgen i Linköping hösten 2017

Den 29 september - 1 oktober 2017 arrangerade Linköpings domkyrkoförsamling tillsammans med Svenska Schützsällskapet höstens Schützhelg. Marie-Louise Beckman välkomnade de 16 deltagarna och kämpade tappert under repetitioner under fredagen och lördagen med att hinna lotsa in dem i så många som möjligt av de många verk som stod på repertoaren för helgen.

På fredagskvällen fick deltagarna lyssna på konserten "Toner från turbulenta tider" då sopranen Anna Jobrant sjöng och Östgöta Barock, under ledning av Torbjörn Köhl, spelade musik av H. Schütz, B. Marini, C. Farina och W. Lawes.

Den välbesökta konserten på lördagskvällen innehöll körverk, många av dem flerköriga, av Heinrich Schütz, Sven-David Sandström, Ola Gjeilo och Giovanni Gabrieli samt instrumentalverk av Samuel Scheidt och Johann Hermann Schein. Schützhelgsdeltagarna fick då förmånen att vara delaktiga i framförandet av flera av körverken tillsammans med Domkyrkans väl förberedda Kammarkör och musikerna i Östgöta Barock under ledning av Marie-Louise Beckman. Efter konserten på lördagen samlades alla sångare och musiker till trivsam middag i Munkkällarens valv.

Hela Schützhelgen avslutades efter att deltagarna igen fått sjunga både Schütz och Gabrieli tillsammans med Kammarkören och Östgöta Barock under söndagens högmässa i en fullsatt Domkyrka. Schützsällskapet hade därmed framgångsrikt bidragit till att många sångare, instrumentalmusiker och åhörare fått möta musik av Heinrich Schütz och hans samtida helt i samklang med Sällskapets målsättning.

Ann-Cristine Lundquist        

Umeå kyrka, våren 2017
Helgen den 5-7 maj besökte Svenska Schützsällskapet Umeå. Jonas Östlund som är musiker och organist i Umeå stads kyrka hade gjort en stor satsning under parollen "Det var bättre förr!" tillsammans med sin kollega Lisa Oscarsson.

I den stora konsert som Jonas Östlund ledde på lördagskvällen medverkade ett 100-tal sångare i kyrkans körer Oratoriekören och Turbulens, 5 sångsolister, 7 blåsare, 7 stråkmusiker samt Lisa Oscarsson på orgel. Konserten inleddes med de 12-stämmiga Kyrie, Gloria och Sanctus ur Sacrae Symphonia 1597 av Giovanni Gabrieli med två körer på läktare i bakre delen av kyrkan och en kör i koret. Därefter samlades den stora Oratoriekören i koret för att a cappela framföra Kyrie Gott Vater in Ewigkeit (SWV 420) och Unser Herr Jesus Christus in der Nacht (SWV 422) av Heinrich Schütz. I de tre avslutande mångköriga Schütz-verken Nicht uns Herr (SWV 43), Danket dem Herren (SWV 45) och Magnificat (SWV 468) var blåsarna effektfullt placerade på läktare långt fram på båda sidor i kyrkan. Även Schützhelgens tillresta deltagare fick sjunga med i alla fem verk av Heinrich Schütz.

Redan på fredagskvällen stod en till formatet mindre konsert på programmet. Sångsolister och en vokalensemble ur Oratoriekören framförde först två av Tre bibliska scener av Heinrich Schütz, nr. 1 Farisén och Publikanen samt nr. 3 Den tolvårige Jesus i templet, i en svensk version av David Åhlén. Lisa Oscarsson spelade sedan ett smakprov ur Girolamo Frescobaldis Fiori Musicali innan Umeå stads kyrkas manskör sjöng en mässa av Giovanni Pierluigi da Palestrina under ledning av Tomas Pleje. Vilken underbar avrundning av Schützhelgens första dag!

Dessförinnan hade Svenska Schützsällskapet hållit sitt årsmöte, inlett repetitionsarbetet och intagit sin middag i Församlingsgården. Vid lunchtid på lördagen fick alla sångare möjlighet att vila sina röster mellan repetitionerna inför den stora konserten på kvällen. Lisa Oscarsson gav då en orgelkonsert i kyrkan och spelade mässmusik ur G. Frescobaldis Fiori Musicali, en partita av Johan Jacob Frohberger (som var Frescobaldis elev), Magnificatvariationer av Samuel Scheidt samt Fantasia Cromatica av Jan Pieterszoon Sweelinck.


På söndagsförmiddagen mötte Schützhelgsdeltagarna också kyrkokören i Umeå stads kyrka och fick sjunga tre Beckerpsalmer tillsammans med den under högmässan som avslutade helgen.

Ann-Cristine Lundquist        


* * *

    Schützhelgen i Nacka, Stockholm, hösten 2016

Helgen den 14-16 oktober arrangerade Svenska Schützsällskapet, Föreningen För Tidig Musik (FFTM) och Nacka församling tillsammans en s.k. Schützhelg, som innehöll en konsert, repetitionsarbete samt ett symposium. Avslutningsvis medverkade Schützsällskapets sångare även vid söndagens högmässa.

Konserten på lördagskvällen, som vältaligt presenterades av Vassilis Bolonassos, inleddes med att Nacka Kammarkör sjöng verk av Giovanni Gabrieli, Giacomo Carissimi och Claudio Monteverdi. Fyra verk av Heinrich Schütz utgjorde konsertens andra del. Då utökades kören med Schützhelgsdeltagarna från hela landet som Per Rönnblom framgångsrikt drillat under fredagens eftermiddag och kväll samt vid lördagens generalrepetition. I det flerköriga slutnumret, Warum toben die Heiden (SWV 23) var två körgrupper placerade vid höger respektive vänster sida i kyrkan, en på bakre läktaren samt huvudkör och musiker från Drottningholms Barockensemble i koret.

Efter konserten hade alla medverkande möjlighet att njuta av god mat i trevlig samvaro och hela evenemanget avslutades efter söndagens högmässa i Nacka kyrka, där också Schützhelgsdeltagarna och Nacka Kammarkör medverkade.

Symposiet på lördagsförmiddagen behandlade Schütz och hans kontakter med Italien ur många aspekter. Tre föreläsare hade engagerats:
 • Radioprofilen Vassilis Bolonassos,
 • Musikforskaren vid Uppsala universitet fil. dr. Maria Schildt
 • Sinkaspelaren Hannes Edvardson.
Vassilis Bolonassos berättade med ord och musikexempel om Heinrich Schütz dramatiska liv 1585-1672. Lantgreven i Kassel, som tidigt upptäckte Schütz musikalitet, såg till att han fick studera och gav honom senare stipendium att fortsätta de musikaliska studierna för Giovanni Gabrieli i Venedig 1609-1612. Därefter var Schütz hovorganist i Kassel och från 1617 hovkapellmästare i Dresden.
År 1618 utbröt det 30-åriga kriget som var en katastrof även för det tyska kulturlivet. Under kriget tjänstgjorde Schütz som organist, tonsättare och kapellmästare i flera olika städer. Han besökte Köpenhamn fyra gånger och byggde bl.a. upp hovkapellet där. År 1628 återvände Schütz som en mogen musikmästare till Venedig.
Under ett år tillägnade han sig då den nya monodiska stilen, men framför allt Monteverdis konserterande och dramatiska stil. I sin personliga stil kombinerade Schütz italiensk modernism med gediget kunnande i nederländsk polyfoni. Han komponerade uteslutande vokalmusik och satte texten i centrum. Schütz var mycket uppskattad som kompositör under sin livstid men kriget och pesten tillsammans med personliga tragedier, som den älskade hustruns bortgång 1626 och döttrarnas död bara några år senare, fick honom att beskriva sitt liv som en plågsam existens.
Avslutningsvis placerade Vassilis in Heinrich Schütz i musikhistorien efter Orlando di Lasso, med Hans Leo Hassler som viktig länk dem emellan, och före Johann Sebastian Bach, med Philipp Heinrich Erlebach som länk.

Maria Schildt beskrev hur hon i sin forskning intresserar sig för hur musik flyttar sig på olika sätt och hur den anpassas till nya förhållanden i ny kontext. Som exempel visade hon hur man kan spåra Monteverdi i Heinrich Schütz musik. Schütz musik kom till Sverige med Andreas och Gustaf Düben som båda var knutna till svenska hovet och Tyska kyrkan.
Andreas Düben kom till Sverige 1620 med bl.a. några av de äldsta Schütznoter som finns bevarade. Sonen Gustaf gjorde många resor till Tyskland och bland de 20 000 noter han senare donerade till Uppsala Universitet finns flera buntar som innehåller Schütznoter som i vissa fall är helt unika. Där finns också exempel på hur Gustaf Düben arrangerat Schütz italienskt influerade musik med maffigare instrumentering och svensk text.
Den kanske största skatten bland Schütznoterna i Dübensamlingen hör till Juloratoriet. Heinrich Schütz, som var sin egen förläggare, hade bara tryckt evangelistens och körens noter till sitt juloratorium. Forskare hittade först på 1900-talet de handskrivna partierna, som man länge trott vara förlorade, i Dübensamlingen.

Hannes Edvardsons presentation om renässansens instrumentarium tog avstamp i del 2 av Michael Praetorius encyklopedi Syntagma Musicum från 1619 med tillhörande planschverk. Åtföljt av personliga observationer och reflexioner visade han bilder och illustrerade med klingande exempel en rik flora av instrumentgrupper. Många nya instrument utvecklades under renässansen medan fortfarande äldre instrument användes parallellt. Även flera som sedan tagits ur bruk har kunnat rekonstrueras med hjälp av Praetorius noggranna skisser. Hela presentationen kryddades med dråpliga citat ur Praetorius texter.

På följande länk återfinns några bilder från evenemanget: Bildcollage från Nacka

Ann-Cristine Lundquist        


* * *

Schützhelgen i Uddevalla kyrka våren 2016

Förväntningarna var stora på detta besök hos en av västkustens centralorter. Församlingens organist och körledare Birgitta Brodén, som är en omtänksam och planerande ledare, gjorde en strålande insats vid repetitioner och gudstjänster. Det finns stora musikaliska resurser i Uddevalla församling vilket visade sig främst genom de kunniga och inspirerande körsångarna runt Brodén. Kan nämna att vi fick deltaga i "Miserere mei, Deus" av Gregorio Allegri med en skicklig solistkvartett ur Uddevalla Kammarkör. Mycket vackert! Konserten på lördagskvällen samlade 173 åhörare och i söndagens musikhögmässa deltog 123 personer. Härtill alla medverkande.

Till helgen hade också förre domkyrkoorganisten i Göteborg, Bengt Nilsson, engagerats för solistspel och ackompanjemang på orglarna i kyrkan. Framhållas bör också det väl planerade repertoarinnehållet med "Ich bin die Auferstehung" av H. Schütz som centralverk. Vi i Svenska Schütz-sällskapet är tacksamma för att ha fått vara med om att arrangera en sådan här innehållsrik schützhelg i Uddevalla.

Rolf Aronsson        


* * *

    Schützhelgen i Karlstad hösten 2015

Det är alltid ett äventyr att förbereda Schützdagar. Många saker ska klaffa och antalet oplanerade inslag bör vara något begränsat. Personligen är jag mycket glad över att vi rodde iland dessa tre dagar i Värmland. Det var första gången Schützsällskapet var på Värmlandsbesök. Självklart ska vi nämna domkyrkans organist Hans Nordenborg, som tillsammans med Karlstads Motettsällskap och ett femtontal medlemmar i vårt sällskap kunde framföra rejält stora verk, både av Schütz och Buxtehude (1637-1707).
Förberedelserma startade på fredagen och intensifierades på lördag eftermiddag då musikergrupperna kom på plats. Buxtehudes "Benedicam Dominum" krävde fem olika körer: Det blev två vokala, och tre instrumentala. De tre sistnämnda kom från Örebro, Göteborg och Stockholm. I sanning ett imponerande verk också med två solister från motettsällskapet, sopranen Susanna Moberg och basen Peter Boman.

Lördagen bjöd därför på en konsert i domkyrkan med ett åttiotal besökare. Ett kyrkorum, som har en för vår sång och musik en synnerligen god akustik. Den lilla holländska kistorgeln och stråkar i mitten och blåsargrupper i korsarmen vid varsin sida och de två körerna, motettsällskapet i söder och schützmedlemmar i norr. Innan vi avslutade med Buxtehudeverket hade vi framfört "Lobe den Herren, meine Seele" från 1619 med tysk text från Psaltaren 103. Sällskapets signaturmelodi, ofta använd, ”Also hat Gott die Welt geliebt”, hade sin givna plats. Med Peter Boman som bassolist framfördes så ett mindre verk "Ich liege und schlafe" ur Kleine Geistliche Konzerte. Alla de sistnämnda verken av Heinrich Schütz.

Motettsällskapet framförde själva tre verk med anknytning till Karlstad; först ett beställningsverk från 2014 av Fredrik Sixten med anledning av Motettsällskapets 70-årsjubileum. Efter stycket "Lamentum" av Lüdert Dijkman, organist vid Karlstads gamla domkyrka runt 1680 och sedermera organist vid Storkyrkan i Stockholm, med sopransolist, följde ett beställningsverk från 1997 för Karlstads stift av Arvo Pärt med titeln Tribute to Caesar, med bibeltexten i Matteus 22, vers 15-22, som utgångspunkt. För första gången på flera år sjöng vi så Schütz tonsättning av nattvardens instiftelseord, ”Unser Herr Jesus Christus” SWV 423.

Under lördageftermiddag gav undertecknad några trådar från Schützfesten i (Dresden???) Sachsen. I tvåveckorsfesten ingick det internationella sällskapets årliga dagar 1 – 4 oktober med konserter och vetenskapliga föredrag. Det föredrag som jag åhörde i egenskap av ordf., eller Sektionsleiter, som den tyska benämningen är, var betitlat ”Bildersturm um die Musik? Sachsen und die lutherischen Partnerländer am Ende des 16. Jahrhunderts.” Föreläsaren, Konrad Küster, professor i Freiburg, och för övrigt god vän med några göteborgare, visade på tre spår, det katolska, underförstått det romersk-katolska, det lutherska och det reformerta. Dessa spår lade Küster på musiken under 1500-talet.

Efter föredraget blev det samtal, både om de olika trådarna och om sällskapets framtid. Redan nu kan vi notera att 2016 ger oss två helger, 22-24 april i Uddevalla och i oktober, näst sista helgen, i Nacka, Stockholm.

I söndagens högmässa i domkyrkan sjöng motettsällskapet och schützmedlemmarna tre av lördagens Schütz-verk.

Hans Nordenborg repeterade intensivt och engagerat med oss under dagarna, och det märktes att han var glad över att få låta Heinrich Schütz bli välkänd också i Karlstad. Genom uppdelningen i kör 1 för motettsällskapet och kör 2 för tillresta schützmedlemmar kunde vi också förebereda oss hemmavid redan under september. Vi är mycket tacksamma över Hans Nordenborgs arbetsinsats. Det var också för oss schützmedlemmar en god erfarenhet att få sjunga tillsammans med en sådan avancerad kör som Karlstads Motettsällskap, som dessutom bjöd på en kortkonsert för oss gäster med musik av Karlstad-musiker.

Hilding Egestål, ordf.


* * *
Schützhelgen i Jönköping våren 2015
Den 6-8 mars 2015 arrangerades en Schützhelg i Södra Vätterbygdens Folkhögskola och Sofiakyrkan i Jönköping.


Utsikt från Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Sofiakyrkan i bildens centrum.

Deltagarna bodde bekvämt och intog sina måltider på den vackert belägna folkhögskolan med utsikt över staden vid Vätterns strand. På Folkhögskolan höll också Svenska Schütz-sällskapet sitt årsmöte på fredagseftermiddagen. Repetitioner och körframträdanden tillsammans med Jönköpings Kammarkör skedde i Sofiakyrkan mitt i staden.


Carl Sjögren

Efter fredagsmiddagen fick vi deltagare lyssna till ett engagerat föredrag av domprosten i Skara, Carl Sjögren. Under rubriken "Den Gregorianska sången - ett eko från himlen" drog han oss med på en fantasieggande upptäcktsfärd från den allra tidigaste musiken i mänsklighetens historia, med paralleller till barnets sångutveckling, fram till nutidens centrum för gregorianik i det franska benediktinklostret i Solesmes.


Ove Gotting

Ove Gotting, som är musikansvarig på Södra Vätterbygdens folkhögskola, ledde kunnigt och noggrant instuderingen och uppförandet av helgens repertoar, först separat med körhelgs-deltagarna på fredagskvällen och sedan tillsammans med den väl förberedda Kammarkören under lördagen. Den gemensamma repertoaren bestod av:

 • Allas ögon vända är mot Herren, H Schütz
 • Also hat Gott die Welt geliebt, H Schütz
 • Der Himmel erzählen die Ehre Gottes, H Schütz
 • Jauchzet dem Herren, H Schütz,
 • De som med tårar så av H F Micheelsen,
 • Verleih und Frieden gnädiglich, H Distler.
 • Lobe den Herren, H Distler.

Vid lördagskvällens musikgudstjänst uppförde Jönköpings Kammarkör under ledning av Ove Gotting dessutom Wie lieblich sind deine wohnungen, Herre Sebaot av H Schütz. Blåsare ur Jönköpings orkesterförening spelade ett par separata stycken. De medverkade även i flera av körverken. Monica Gango spelade cello och Annica Sjöstrand orgel.


Repetition i Sofiakyrkan. Annica Sjöstrand framför orgeln


Annica Sjöstrand, kyrkomusiker i Sofiakyrkan, ledde oss Schützhelgsdeltagare, förstärkta med några korister ur kammarkören, under vår medverkan i den högmässa som avslutade Schützhelgen i Jönköping. Då sjöng vi en psaltarpsalm samt ett par Beckerpsalmer och Also hat Gott die Welt geliebt av H Schütz.

Ann-Cristine Lundquist, sekreterare i sällskapet

* * *

Schützhelg i Skara hösten 2014
Den 17 - 19 oktober 2014 hölls Svenska Schützsällskapets traditionella körhelg i Skara domkyrka med församlingshem. Samling skedde på fredag eftermiddag med kaffe i församlingshemmet varefter domkyrkoorganisten Reibjörn Carlshamre initierat och intressant i domkyrkan redogjorde för dess historia.

Nämnas kan att Skara stift under året har firat sin 1000-åriga tillvaro. Den förste biskopen Thurgot omnämndes 1014 men sentida forskning menar att kristendomen infördes i landskapet redan på 800-talet. Orter som Husaby och Varnhem var centrala i sammanhanget. Fredagseftermiddagen ägnades vidare åt repetition av helgens repertoar under säker ledning av Reibjörn Carlshamre. Efter middagspaus avslutades fredagen med completorium i domkyrkan under ledning av Hilding Egestål.

Lördagsförmiddagen ägnades åt två övningspass. Efter lunch gav Hilding Egestål en innehållsrik och intressant redogörelse för Internationella Schützsällskapets sammankomst i Köpenhamn tidigare i oktober där det svenska sällskapets aktiviteter hade rönt tillbörlig uppmärksamhet, en verksamhet som fortsatt diskuterades vid mötet i Skara.

Eftermiddagen fortsatte med övningar och vid helgsmål firades i domkyrkan vesper med inlagd körmusik av Heinrich Schütz:

 • Psalm 100, Jauchzet dem Herren,
 • Psalm 103:2-4 Lobe den Herren, meine Seele,
 • Psalm 126, Die mit Tränen säen
 • Joh. 3:16 Also hat Gott die Welt geliebt-
Kören utgjordes av sällskapets tillresta medlemmar och korister från domkyrkokören. Tenorsolist och continuospelare på cembalo och orgel var organisten i Skövde, Samuel Johansson. Dirigerade gjorde domkyrkoorganisten Reibjörn Carlshamre och liturg var domprost Carl Sjögren. Kören bestod av 16 tillresta deltagare och 6 sångare från domkyrkokören.

Efter vespern samlades helgens deltagare till en festmåltid i församlingshemmet utmärkt arrangerad av Ann-Cristine Lundquist. Domkyrkoorganisten Reibjörn Carlshamre avtackades för sin goda medverkan och vi bekantade oss med några av tidigare domkyrkoorganisten i Skara, Ivar Widéens tonsättningar.

I söndagens högmässa medverkade Schützkören med fyra Beckerpsalmer under ledning av Rolf Aronsson. De var

 • Den enda glädje som jag vet,
 • Om inte Herren uppehöll,
 • Jag gläder mig för man har sagt
 • Nu Herren själv min herde är.

Ett stort tack riktar vi till Skara domkyrkoförsamling för upplåtelse av domkyrka och församlingshem, Samuel Johansson för utmärkta insatser i lördagens vesper och sist men inte minst domkyrkoorganist Reibjörn Carlshamre för mycket gott körarbete.

Bernt Bengtsson, vice ordförande i sällskapet

* * *
Hösten 2013: Schützhelgen i Örebro
Ännu en schützhelg i den långa raden har genomförts i Örebro' Olaus Petri församling. Vi noterar särskilt "i den långa raden" eftersom Schützsällskapet, som i Sverige började sin verksamhet redan 1954 på Henry Wemans i Uppsala initiativ, genom åren arrangerat en mängd samlingar runt om i Sveriges land.

Mats Bertilsson instruerade
Veckohelgen fred. 18 okt. till sönd. 20 okt. samlades ett 20-tal av sällskapets medlemmar för att fördjupa sig i 15,1600-talsmusiken. Det skedde under den eminente körledaren i Olaus Petri Mats Bertilsson. Under ett antal repetitioner från fredag eftermiddag till sent på lördagen klargjorde Bertilsson Schütz' eller en Hammerschmidts geniala lösningar både om det gällde textunderläggningar eller den musikaliska gestaltningen - antingen det gällde ett, två eller treköriga verk.

På fredagkvällen fanns ett kompletorium inplanerat i kyrkan med mycket sång väl framförd av Olaus Petri ungdomskör(OPQ).

Helgsmål/körkonsert
När det sedan kom till helgmålsringning på lördagen hade Bertilsson redan ordnat med ett komplett konsertprogram. Där fanns musik förutom av Heinrich Schütz (4 verk) även sånger från italiensk botten (Lasso, Scarlatti och Palestrina) och även engelsk renässans (W. Byrd). Programmet kunde framföras med hög kvalité. Det var en upplevelse att få vara med om det treköriga hammerschmidtverket "Siehe, wie fein und lieblich". Med många tillresande och rutinerade körsångare skapas ju tillfälle att framföra sådana monumentala verk. Med Olaus Petrikyrkans (katedralens) ganska långa akustiska miljö blir denna körmusik mycket mäktig.

Bland de medverkande
Bland de medverkande fanns tre av Bertilssons egna körer i Olaus Petrikyrkan. Det var Olaus Petri Cantores och Olaus Petri Vocalis och det var ungdomskören OPK. Varje grupp hade sin historia som Mats berättade om vid en samling på lördagen.


Hög kvalité
Ett av verken, som Bertilsson framförde med sin kör "Olaus Petri Vocalis", bör särskilt framhållas genom sin djupa musikaliska gestaltning och sin rena intonering. Det var Schützverket "Das ist mir Lieb". Här fick Bertilsson ett fantastiskt gensvar i kören på sina högt ställda ambitioner. Mycket vackert! Så väl sammanhållen körsång hör man knappast utanför CD-världen (studieinspelningar). Heinrich Schütz själv, om han funnits med oss denna lördagkväll, hade helt visst nickat igenkännande: "Så var det jag menade" hade helt säkert fyllt hans skaparhjärta.

Församlingar som vill medverka
Schützhelgen i Örebro avslutades med körmedverkan vid högmässan på söndagen kl. 10.00. På "trivselsidan" kan nämnas att en festmåltid dukades upp på lördagkvällen. Efter gudstjänsten på söndagen avslutades evenemanget med kyrkkaffe i Olaus Petri församlingshem intill kyrkan. Vi inom Svenska Schütz-sällskapet är djupt tacksamma för den beredvillighet med vilken Olaus Petri församling i Örebro med sin organist Mats Bertilsson ställt sina resurser till förfogande! Gudstjänsterna var också välbesökta.

Schütz-sällskapets ambition
Man talade mycket bland sångarna om värdet av att hålla liv renässansmusiken. Schütz-sällskapet har ambitionen att genom sådana här samlingar få möjligheten att genomföra dessa imponerande verk som frambringades under 15, 1600-talen. Alltså från tiden före Bach och allt som sedan har hänt i musikutvecklingen.

Välkomna att bygga Svenska Schütz-sällskapet!
Alla och envar, sångare, körledare, organister och musikälskare, erbjuds att ansluta sig och genom medlemskap och sånggemenskap medverka till att lyfta fram denna "startpunkt" i vår västerländska musikkultur.

Detaljer för arbetet under denna schützhelg i Örebro återfinnes under "Tidigare Schützhelger" i länklistan överst till vänster på denna sida.

Rolf Aronsson

* * *


Hösten 2008: Schützhelgen i Odensala

Svenska Schütz-sällskapets höstträff i Odensala den 24 - 25 oktober 2008 var ovanlig i flera avseenden. Dels sysslade vi med äldre musik än vanligt, dels var det ett samarrangemang med den lokala kulturföreningen.

Nästa år är det som bekant ett jubileumsår för kyrkmålaren Albertus Pictor, vilken gick bort för precis 500 år sedan. Hans minne kommer att manifesteras på ett flertal sätt runt om i landet, och som en inledning gick Svenska Schütz-sällskapet i täten med en studiedag med musik från Albertus' tid. Den stora tonsättaren i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet var Josquin Desprez från den s k tredje nederländska skolan. Han komponerade mässor, motetter och madrigaler, allt i stilen musica antiqua, alltså en stil där kontrapunktiken är viktigast för kompositören. Alla stämmor får lika värde, och basgången som i senare musik är så fundamental har ännu inte fått sin funktion som ackordbärande. Rytmiken är ofta utstuderad vilket gör att man som sångare får nya utmaningar.

Deltagare i studiedagen var, förutom medlemmar från Svenska Schütz-sällskapet, Sigtuna Röster och Sigtuna Stadspipare under ledning av Torsten Englund (förre rektorn för Sigtuna Kulturskola) och Ensemble Pian' e Forte under ledning av undertecknad. Dessutom höll Christina Sanquist Öberg ett intressant föredrag om kyrkmålningarna i Odensala kyrka, vilken är rikt bemålad på väggar och i valv. Ähörarna fick först höra föredraget, sedan var det kaffe och efter det kom vårt musikinslag med hymnen "Pange lingua gloriosi" som genomgående inslag. Först presenterades den med en grupp sångare under Hanna Drakengrens ledning och sedan sjöngs flera satser ur Josquins mässa med samma namn av studidagarnas deltagare inklusive instrumentalisterna.

Dagarna blev mycket lyckade på så sätt att deltagarna uttryckte sin förtjusning över musiken och att publiken var oväntat stor i den lilla byn. Kyrkan var faktiskt helt fullsatt!

Gunnar Englund

Webbansvarig: Rolf Aronsson, flora@minpost.nu. Created on ... maj 20, 2008, förnyad september 2014.