Tillbaka

Styrelsen 2015/2016
Hilding Egestål, ordförande
Sockerbagaregatan 19,
415 06 Göteborg
Tel 031-46 58 45, 070-423 8055
Bernt Bengtsson, vice ordf.
Glippsta 109,
692 93 Kumla
Tel 019-576076
Ann-Cristine Lundquist,sekr
Täljstensvägen 4a,
752 40 Uppsala.
Tel 018-506403,
mob. 070-356 3355
Jan Johansson, kassör
Dalängsvägen 15,
163 44 Spånga,
Tel 08-36 23 55,
mob: 070-626 37 63
Rolf Aronsson, IT-ansvarig
Stomvägen 33,
449 30 Nödinge
Tel.0303-22 90 46,
mob: 070-742 90 46
Peter Wågsjö, suppleant
Törnrosvägen 2,
435 31 Mölnlycke
Tel.031-88 21 23,
mob: 070-896 06 98
Vakans 1 suppleant.

Org.nr. 81 76 03-3804; pg 47 89 10-3;

Styrelsemöten:
Våren 2017: 25 januari,
Samtliga sammanträden börjar kl. 21:00

Medlemmar är välkomna med ärenden, synpunkter eller idéer som kan behöva dryftas vid våra styrelsemöten. Mailadressen är: info@svenskaschuetz.se


Webbansvarig: Rolf Aronsson, flora@minpost.nu Created on ... maj 20, 2008