Startsida
Heinrich Schütz
 Svenska Schütz-sällskapet 
Schütz- Gesellschaft
AKTUELLT
Lyssna
Kontakt
Länkar
Düben-databasen

Kontakt/medlemskap

Kontaktpersoner
Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information om sällskapet och medlemskap:
    * Ordförande Hilding Egestål, 031-465845 mailadress.
    * Vice ordförande Bernt Bengtsson, Kumla, 019-576076
    * Sekreterare Ann-Cristine (Anki) Lundquist Uppsala, 018-506403
    * Kassör Ann-Christine Lundqvist
    * Styrelseledamot Gustav Natt och Dag, Hälsingborg, tel. 070-83 60 17
    * It-ansvarig Rolf Aronsson, Nödinge, 0303 - 22 90 46
    * suppleant Peter Wågsjö, Törnrosvägen 2, Mölnlycke, 031-88 21 23, 070-896 06 98
    * Sällskapet kan också nås via den här mailadressen: info@svenskaschuetz.se

    * Postgiro: 47 89 10-3; Organisationsnummer: 817603-3804

Medlemskap
Man kan vara medlem dels som enskild person men också som hel kör:

Medlemsavgift för år 2018:
1. Svenskt medlemskap 250 kr. Kör räknas som 1 medlemskap. 100 kr för studerande och arbetslösa.
2. Svenskt OCH internationellt medlemskap f. n. 475 kr (följer Eurokursen). Vi ser till att Internationella Schütz-sällskapets årsbok levereras och administerar kallelser till deras Schütz-fester.

Sätt in avgiften på pg 47 89 10-3 och ange namn, postadress och gärna e-mailadress, samt om inbetalningen inkluderar medlemskap i Internationella Schütz-sällskapet.

Tänk på att ett medlemskap i Svenska Schütz-sällskapet kan vara en utmärkt gåva.


Webbansvarig: Rolf Aronsson, flora@minpost.nu. Created on ... maj 20, 2008