Tillbaka

 
        

Schützfestivalen i Göteborg den 26 - 28 oktober 2012.

 

Göteborgshelgen så som den planerades till 26 - 28 oktober 2012.

Följande verk framfördes vid vespern kl. 18.00 den 27 okt.:

  • "Tröstet, tröstet, mein Volk" SWV 382. Tolkningar på Youtube: här!
  • "So fahr ich hin" SWV 379. Tolkningar på Youtube här!
  • "Ich harrete des Herren" (psalm 40).
  • "Din sol går bort" nr 41 ur "Beckerska psalmerna".
  • "Jubilate Deo", Giovanni Gabrieli. Tolkningar på Youtube: här!
Noter till ovanstående repertoar distribuerades allteftersom anmälningarna inkom. Vi räknade med att deltagarna vore förberedda, när i träffades på fredagen. Observera att musikkvalitén på ovannämnda länkar på Youtube skiftar högst betydligt mellan olika upptagningar.

Vasakyrkan är ett stort kyrkorum med mycket efterklang. Det bör bli ett intressant projekt att producera ett flerkörigt verk (Gabrieli) i den akustiken. Vasakyrkans organist, Per Högberg, kommer att leda Jubilate Deo av Giovanni Gabrieli. Schützverken leddes av Rolf Aronsson

Henrik Tobin, redaktören för Kyrkomusikernas Tidning, talade över ämnet: "Från tanke till klang hos Schütz och Bach".

Ordningen för det intressanta arbetet med att få noterna till klingande form samt medverkan vid två gudstjänster såg ut som följer:

FREDAG 26 okt
15.00 Mingel och samling i Församlingshemmet vid Vasakyrkan (Vasa kyrkoplan 1)
16.00 Repetition startar
17.30 Middag (på sta´n)
19.30 Repetition
21.00 Completorium

LÖRDAG 27 okt
09.00 Repetitioner
12.00 Lunch (på sta´n)
13.15 Föredrag
14.30 Repetitioner
18.00 Vesper där vi medverkar med musiken vi arbetat med.
Därefter festbuffé.

SÖNDAG 28 okt
09.30 Repetitioner
11.00 Mässa där vi medverkar.

Vi ser fram emot en härligt klangfylld Vasakyrka dessa dagar i slutet av oktober.
Vi inbjuder alla, sångare som musiker, som älskar den musik vi företräder, att deltaga i projektet. Det är ju en musik, som på många sätt kan ses som början på den storartade musikutveckling vi sett i Europa de sista 5 centennierna Det är viktigt att denna tidiga musik hålls levande.

För Svenska Schütz-sällskapet

Kommittén, Hilding Egestål och Rolf Aronsson, för schützfestivalen i Vasakyrkan, Göteborg.


Aktuellt januari 2012

Nästa Schützhelg äger rum i Uppsala 13-15 januari 2012. På programmet står då juloratoriet i centrum. Tanken är att väcka liv i den avsomnade traditionen att årligen framföra verket i Helga Trefaldighetskyrkan. Redan nu är två samarbetande körer anmälda för deltagande, så vi kan vänta oss en god uppslutning. Helgen arrangeras med tre "spår":

  1. Juloratoriet med stor kör och tidstrogen orkester (inför lördagens konsert)
  2. Mindre verk för mindre ensembler (bl a inför söndagens gudstjänstmedverkan
  3. Musikvetenskaplig inriktning (med föreläsning och seminarium kring Schütz och Dübensamlingen
I Dübensamlingen finns det handskrivna kopior av några av satserna ur Juloratoriet, en gjord av Gustav Düben själv, och om Du klickar på följande länkar så kan Du titta på dem (via Browse part): Väl mött i Uppsala!

På följande "Annons" återfinns fler detaljer om upplägget för helgen.
För den som är intressead av hela Juloratoriet i faksimilutgåva finns en tillfällig möjlighet att studera detta HÄR. Denna möjlighet har lämnats av Uppsala Universitetsbibliotek. Scrolla neråt sidan så hittar Du länkarna!


Aktuellt januari 2011

Välkommen till Schützhelg i Lund!

Nu väntar vi alla på Schützhelgen i Lund som alltså går av stapeln 18-20 februari 2011. Schemat för helgen ligger färdigt och kan studeras på följande länk. Där presenteras också repertoaren.

Ja, välkommen alltså till en intressant och spännande helg! Medverkande blir bl. a. professor emeritus Folke Bohlin, Lund. Han kommer att leda en diskussion med temat "Varför sjungs inte Schütz idag?"
Professor Dan-Olof Stenlund vid musikkonservatoriet i Köpenhamn dirigerar delar av lördagskonserten i Universitetsaulan. Här medverkar förutom sällskapets medlemmar Ensemble Mare Balticum från Kristiandstad i samarbete med Musik i Syd och Lunds Universitets Kammarkör. Det planeras också medverkan vid söndagens högmässa.

Vi ser alla fram mot detta evenemang!

Angående framtida Schütz-samlingar kan följande rapporteras:
Höstens Schützhelg (2011) planeras till Uppsala med Schütz' Juloratorium som tänkbart verk.
För våren 2012 finns en samling till Göteborg inplanerad (Vasakyrkan).
Funderingar kring en samling runt Heinrich Schütz till hösten 2012 är i full gång.

Håll ögonen öppna! Här kommer rapport så fort uppläggen blir fastare.<

* * * * * * * * * * *

Aktuellt april 2009

Kära medlemmar i Svenska Schützsällskapet!

Vi är i inledningskedet av ett spännande, nytt verksamhetsår 2009. I april kommer vi att ha en sammankomst i Stora Tuna utanför Borlänge och i höst beger vi oss till Skåne, närmare bestämt till Heliga Trefaldighets Kyrka i Kristianstad. Konstnärlig ledare vid detta tillfälle blir Ingemar Månsson.

Schützhelgen i Stora Tuna kommer att äga rum fredag den 24 t. o. m. söndag den 26 april med början på fredagskvällen. Stora Tuna har en magnifik träkyrka, enligt församlingen den största i Sverige. Repertoaren kommer bl. a. att innehålla Psalm 121 "Ich erhebe meine Augen auf zu den Bergen" av H. Schütz (SWV 399) och "Angelus ad pastores" av G. Gabrieli med 12 stämmor, blandat vokala och instrumentala.

* * * * * * * * * * *

Aktuellt oktober 2008

Odensala kyrka 24-25 oktober.
Höstens Schützträff planeras till Odensala kyrka fredag och lördag den 24-25 oktober. Kyrkan ligger i Sigtuna kommun 4 km norr om Märsta, mitt emellan Stockholm och Uppsala.

Samling på fredagen kl 18.00 och avslutning på lördagskvällen med ett framförande, dels av den musik som deltagarna övat in under träffen, dels av det som några förberett tidigare.

Se detaljprogam på denna länk: Inbjudan till Schützhelg

Lördagens program kommer också att innehålla ett föredrag om Albertus Pictor. Det blir kl. 17.00.
Kyrkan har berömda målningar av denne konstnär. Han levde på slutet av 1400-talet. Nästa år är det 500 år sedan han gick ur tiden och vår konsert i Odensala med gammal musik får bli som en inledning till det jubiléet.

* * * * * * * * * * *

Medlemsnytt maj 2008

Uppsala i maj 2008

Hej alla medlemmar!

Först kommer en liten rapport från Sällskapets lyckade träff i Marstrand och Göteborg dem 11 - 13 april. Lokal arrangör var Rolf Aronsson med kören ProCantu från Kungälv. Övriga medverkande var kören Camerata Englund och Ensemble Pian' e Forte samt medlemmar ur Svenska Schütz-sällskapet. Helgen var mycket intensiv med inte mindre än tre konserter, högmässa, årsmöte och föredrag om Giovanni Gabrieli.

På fredagskvällen framförde Camerata Englund och Pian' e Forte en postum Mariavesper av C Monteverdi i Torsby kyrka.
Lördagen ägnades åt repetitioner med alla medverkande i Marstrand med avslutande konsert.

Programmet bestod av musik av G Gabrieli och H Schütz. Sambandet mellan dessa tonsättare är intressant bl a därför att Schütz som ung var i Venedig och studerade komposition för Gabrieli. Detta kan man tydligt märka t ex i G Gabrielis In Ecclesiis och Schütz' Uppsala Magnificat, vilka båda framfördes vid konserten. Det sistnämnda verket var det storslagna slutnumret med två körer, solokör, sinkor, violiner, basuner, dulcian, pommer, ärkeluta och två orglar. Konserten upprepades på söndagseftemiddagen i S:t Pauli Kyrka i Göteborg.

Inför det stora Albertus Pictor-Jubileet 2009 planerar vi redan nu till hösten en sammankomst i någon medeltidskyrka i Uppland. Repertoaren kommer då att bestå av mindre verk av bl a Orlando di Lasso och Heinrich Isaac.

En annan Schütz-träff är planerad till nästa vår i Stora Tuna Kyrka, Borlänge. Kyrkan är en av de största träkyrkorna i Sverige och som kulturell attraktion i Borlänge kan nämnas Jussi Björling Museet.

Gunnar Englund, Ordf.


* * * * * * * * * * *

Aktuellt oktober 2007

Välkommen att sjunga och spela med Svenska Schütz-sällskapet! Strängnäs 12 - 14 oktober 2007
Huvudnumret vid Svenska Schütz-sällskapets höstträff i Strängnäs Domkyrka blir ett verk av Michael Praetorius som torde vara relativt okänt för svenska förhållanden: Vater Unser (1619) för upp till 18 stämmor. Praetorius anger själv möjligheten att framföra verket med olika antal stämmor men önskvärt är två vokalkörer och två instrumentalkörer. Dessutom kommer det att framföras musik av Schütz, Vulpius, Palestrina och M Franck. Se detaljer på denna länk: Strängnäs Domkyrka

Till toppen

Created on ... oktober 30, 2008