När han 1613 återvände till Kassel fick han anställning som andre organist vid lantgreve Moritz von Hessens hov. 1619 blev han kapellmästare vid det framstående sachiska hovkapellet, en position som han innehade resten av sitt liv. Samma år gav han ut Psalmen Davids, och gifte sig med Magdalena Wildeck. De fick två döttrar. Anna Justina dog redan vid 17 års ålder. Euphrosyne föddes 1623 och gifte sig med Christoph Pincker, som blev borgmästare i Leipzig.

Som kapellmästare hade Schütz ansvar för hovkapellet med både sångare och instrumentalister. Man framförde såväl andlig som världslig musik, som underhållning och vid gudstjänster såväl som vid politisk representation. Tyvärr har hans dramatiska världsliga verk (sångspel och baletter) gått förlorade.

Nästa sida>>